X
تبلیغات
خبر به سبک تاریخی - طرح درس سالانه کتاب اجتماعی کلاس سوم دبستان

به نام خدا

طرح درس سالانه

طراح : پریوش غریبی

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

مهر ماه

اول

دوشنبه 5/7/89

خانواده هاشمي

با اعضاء خانواده هاشمي آشنا شويد

پرسش هاي صفحه 3 را انجام دهيد

چهارشنبه 7/7/89

خانواده هاشمي

تقسيم كار در خانواده را درك كند

شما در خانواده خود چه كمكي مي كنيد فهرستي از كارهايتان را تهيه كنيد .

دوم

دوشنبه 12/7/89

تعطيل رسمي به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

چهارشنبه 14/7/89

خبر مهم

معناي خبر مهم را بفهمد

اعضاي خانواده شما هنگام شنيدن يك خبر مهم چه كاري مي كنند .

سوم

دوشنبه 19/7/89

خبر مهم

به مفهوم انتقال از يك شهر به شهر ديگر پي مي برد .

براي انتقال از شهري به شهر ديگر چه كار مي كنيد

چهارشنبه 21/7/89

به سوي شيراز

با مكتنهاي سياحتي و زيارتي آشنا شود

به كمك بزرگتر هايشان چند مكان مقدس و تاريخي را در كشور  ايران  نام ببرند .

چهارم

دوشنبه 26/7/89

به سوي شيراز

با شهر شيراز آشنا شوند .

به كمك اطرافيان و والدين خود در مورد شهر شيراز اطلاعاتي را كسب كنند و به كلاس بياورند .

چهارشنبه 28/7/89

برگزاري امتحان مستمر از دروس خوانده شده

 

 

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

آبان ماه

اول

دوشنبه 3/8/89

چادر نشينها

مفاهيم ايل، كوچ و عشاير را بفهمد

عشاير چه ويژگيهايي دارند

چهارشنبه 5/8/89

چادرنشينها

از شيوه زندگي مردم عشاير آگاه شوند

عشاير چه نقشي در كشور دارند 

دوم

دوشنبه 10/8/89

يك توقف كوتاه

با  زندگي مردم روستا آشنا شوند

تفاوت مردم عشاير و روستا چيست ؟ گزارش تهيه و به كلاس بياورند

چهارشنبه12/8/89

يك توقف كوتاه

شغل مردم روستا را بشناسد

مردم روستا چه نقشي در زندگي مردم شهر ها دارند

سوم

دوشنبه 17/8/89

عبور از اصفهان

با مفهوم استان و مركز استان آشنا شوند

استان خود را روي نقشه نشان دهند و استانهاي همسايه استان خود را نام ببرند و مركز آنها را بگويند .

چهارشنبه19/8/89

عبور از اصفهان

با مكانهاي ديدني استان اصفهان آشنا شوند .

از آثار باستاني و صنايع دستي استان اصفهان اطلاعاتي جمع آوري كنند

چهارم

دوشنبه 24/8/89

برگزاري امتحان تكويني از دروس خوانده شده اين ماه

چهارشنبه 26/8/89

به مناسبت عيد سعيد قربان تعطيل رسمي .

 

 

 

 

 

 

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

آذر ماه

اول

دوشنبه 1/9/89

سحر گاه در قم

شهر مذهبي قم را بشناسد

حوزه هاي علميه چه نقشي در پيروزي انقلاب داشته اند

چهارشنبه 3/9/89

سحر گاه در قم

با آداب و رسوم زيارت آشنا شوند

در مورد زندگي حضرت معصومه (س) تحقيق كنند .

دوم

دوشنبه 8/9/89

اطاعت از قانون

به نقش قانون در زندگي پي ببرند

اطاعت از قانون چه تأثيري در جامعه دارد .

چهارشنبه 10/9/89

اطاعت از قانون

كاربرد چراغ راهنما را بفهمند .

چرا عابران پياده و رانندگان بايد به چراغ راهنما توجه كنند .

سوم

دوشنبه 15/9/89

برگزاري امتحان تكويني از دروس خوانده شده

چهارشنبه 17/9/89

بازديد از كارخانه

با شيوه كار كارخانه و توليدات آن آشنا شوند

تحقيق در ارتباط با چند نفر از خويشاوندان خود

چهارم

دوشنبه 22/9/89

گردش علمي و بازديد از يك كارخانه

چهارشنبه 24/8/89

تعطيل رسمي

 

 

 

 

 

 

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

دي  ماه

اول

دوشنبه 29/9/89

بهشت زهرا

امام خميني را بشناسد و در مورد انقلاب اسلامي آگاهي كسب كند

از پدر و مادر خود در مورد انقلاب بپرسند و اطلاعاطي جمع آوري و به كلاس بياورند

چهارشنبه 1/10/89

بهشت زهرا

شهيدان انقلاب اسلامي را بشناسد

اگر مدرسه يا خيابان يا كوچه كه در آن مكان زندگي مي كنيد بنام يك شهيد نامگذاري شده باشد در باره ي آن شهيد از بزرگتر ها بپرسند .

دوم

دوشنبه 6/10/89

نماز جمعه تهران

آيت اله خامنه اي را بشناسد و از سخنان او در مورد امام خميني اطلاع پيدا كند

از بزرگتر ها بپرسند و نتيجه را به كلاس بياورند اولين امام جمعه تهران چه كسي بود؟

چهارشنبه 8/10/89

نماز جمعه تهران

به خواندن نماز جماعت علاقه مند شوند

از بزرگتر ها آداب خواندن نماز جماعت را سؤال كنند

سوم

دوشنبه 13/10/89

تعطيلي مربوط به معلم

چهارشنبه15/10/89

بازديد از موزه سعد آباد

آشنا شدن دانش آموزان با كاخ ها و ثروت و اموال شاه .

جواب دادن به پرسشهاس صفحه 42

چهارم

دوشنبه 20/10/89

بازديد از موزه سعد آباد

آشنا شدن دانش آموزان با نحوه ي زندگي مردم فقير در زمان طاغوت

نوشتن خاطره اي از زندگي يكي از فاميل خود كه در زمان طاغوت زندگي مي كرده است

چهارشنبه 22/10/89

گردش علمي و بازديد از يك موزه

پنجم

27 و 29 /10/89

برگزاري امتحانات نوبت اول

 

 

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

بهمن  ماه

اول

دوشنبه 4/11/89

به سوي شمال

آشنايي دانش آموزان با استانهاي كنار درياي خزر و مركز آنها

استانهاي كنار درياي خزر را روي نقشه نشان دهد

چهارشنبه 6/11/89

به سوي شمال

محصولات كشاورزي كه در شمال ايران كشت مي شوندرا بشناسند 

در جدولي نام محصولاتي كه در شمال كشت ميشوند را بنويسند .

دوم

دوشنبه 11/11/89

محيط زيست

با شيوه ي زندگي مردمي كه در شمال زندگي مي كنند آشنا شوند

پرسشهاي صفحه 50 را حل كنند .

چهارشنبه 13/11/89

به مناسبت رحلت پيامبر اكرم (ص) تعطيل رسمي

سوم

دوشنبه18/11/89

محيط زيست

معناي سرمايه ي ملي را بفهمد

فوايد جنگل را بنويسيد .

چهارشنبه 20/11/89

در راه مشهد

معني چراگاه را بفهمد

تحقيق كند كه چرا چراگاهها رو به نابودي است .

چهارم

دوشنبه 25/11/89

در راه مشهد

با وظايف پليس راهنمايي و رانندگي آشنا شوند

از يك مأمور نيروي انتظامي در مورد وظايفش بپرسند و نتيجه را به كلاس بياورند

چهارشنبه 27/11/89

برگزاري امتحان تكويني از دروس خوانده شده اين ماه

 

 

 

 

 

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

اسفند  ماه

اول

دوشنبه 2/12/89

تعطيل رسمس به مناسبت تولد پيامبر اسلام (ص)

چهارشنبه 4/12/89

مشهد

با شهر مشهد آشنا شوند

اگر تا كنون به زيارت امام رضا (ع) رفته ايد خاطرات خود را در كلاس تعريف كنيد

دوم

دوشنبه 9/12/89

مشهد

غلام رضا تختي را بشناسد

علت شهادت غلامرضا تختي را از بزرگترها سؤال كنند و نتيجه را به كلاس بياورند

چهارشنبه 11/12/89

گم شدن مريم

دانش آموزان از گم شدن نترسند و راهكارهاي لازم را بدانند

براي اينكه در خيابان گم نشويد چكار مي كنيد

سوم

دوشنبه16/12/89

گم شدم مريم

با وظايف مأموران انتظامي آشنا شوند .

اگر روزي در خيابان گم شديد  چه كار مي كنيد

چهارشنبه 18/12/89

تعطيل مربوط به معلم

چهارم

دوشنبه 25/12/89

پايان سفر

با پرچم ايران آشنا شوند

هر يك از رنگهاي پرچم ايران نشانه چيست .

چهارشنبه 27/12/89

پايان سفر

مسافرت با قطار و اتومبيل را با هم مقايسه كنند

وقتي داخل اتوبوس نشسته ايد چه نكاتي را بايد رعايت كنيد .

 

 

 

 

عنوان درس

دوره / پايه

سال تحصيلي

اهداف كلي آموزش اين درس

تهيه كننده :

نعليمات اجتماعي

سوم ابتدايي

1390-1389

پرورش مهارتهاي اجتماعي تقويت اعتماد به نفس ايجاد نگرش مثبت و. مطلوب نسبت به محيط زندگي و ارزشهاي جامعه

پريوش غريبي

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

موضوع درس

هدف كلي هر جلسه دانش آموزان

تعيين تكاليف تكميلي

 

سوم

دوشنبه22/1/90

نامه اي به دو.ست

با اماكن زيارتي و سياحتي شهر نيشابور آشنا شود

آرامگاه 4 نفر از بزرگاني كه در نيشابور است نام ببرد .

چهارشنبه 24/1/90

نامه اي به دوست

با آداب نامه نگاري و نوشتن آدرس آشنا شود

نامه اي ه يكي از دوستان خود بنويسد و آن را در پاكت بگذارد و به صندوق پست بيندازد

چهارم

دوشنبه 29/1/90

ثبت نام در مدرسه

با كتاب صحيفه نور آشنا شود

يكي از نامه هاي امام را از كتابب صحيفه نور پيدا كند و به كلاس بياورد

چهارشنبه 31/1/90

ثبت نام در مدرسه

با نحوه ي ثبت نام در مدرسه آشنا شود

جدولي تهيه كند و مشخصات خود را در آن بنويسد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389ساعت 22:18  توسط نهال |